Quan điểm của công ty

Công ty từ lúc thành lập cho đến nay, cùng với sự thay đổi của xã hội và sự cách tân về kỹ thuật, thuận theo sự thay đổi của thời đại nhưng không đổi chính là tinh thần và quan điểm kinh doanh của chúng tôi, trăm năm qua chưa từng bị lay động và thay đổi.
Ý nghĩa của chất lượng sản phẩm ổn định, chính là giúp nhân viên trong nhà máy có kiến thức về chất lượng sản phẩm, có đạo đức trách nhiệm. Giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng, xây dựng lòng tin.

-Ms.Nguyễn Thị Phương / Trưởng phòng QC chất lượng
Ý nghĩa của chất lượng sản phẩm ổn định, chính là giúp nhân viên trong nhà máy có kiến thức về chất lượng sản phẩm, có đạo đức trách nhiệm. Giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng, xây dựng lòng tin.

-Ms.Nguyễn Thị Phương / Trưởng phòng QC chất lượng
Mỗi người đều có sở trường riêng, mỗi một nhân viên vào công ty đều cố gắng vì lý tưởng của bản thân. Điều duy nhất mà công ty cần làm là cho họ một môi trường yên tâm làm việc và một nơi để họ phát huy sở trường.

-Mr.Lý Tuan Tường / Phó giám đốc bộ phận quản lý

Kinh doanh

Tận dụng triệt để những thứ mình có, chúng tôi không ngừng tìm cách để nâng cao năng lực bản thân, tin rằng chỉ có làm bản thân vững mạnh mới có khả năng giúp đỡ người khác. Chúng tôi không ngừng thử lấy khả năng về kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành để chuyển hóa thành sản phẩm thực tế giúp cho những người cần chúng, làm cho sản phẩm có thể phát huy được sự cống hiến lớn nhất của nó.

Mở rộng các con đường vận chuyển hàng hóa, chỉ cần nơi nào có con người, chúng tôi đều hi vọng có thể dùng một phần tâm lực của mình, cung cấp sản phẩm thích hợp cho những người có tầng lớp khác nhau, văn hóa khác nhau. Chúng tôi không chỉ đơn thuần nghỉ đến lợi ích kinh doanh, mà còn xét đến việc tối đa hóa sự hiệu dụng của sản phẩm (đặc biệt là sức khỏe răng miệng).

Trách nhiệm xã hội, vệ sinh răng miệng là việc phải làm đầu tiên khi con người thức dậy mỗi ngày, nó có liên quan mật thiết đến sức khỏe con người, chúng tôi biết rõ rằng sản phẩm của chúng tôi có tính liên quan đến sức khỏe của con người. Là doanh nghiệm có lịch sử trên trăm năm, cống hiến đối với xã hội chính là nguyên nhân xem xét quan trọng khi công ty kế thừa sự nghiệp.


Chất lượng sản phẩm

Chế độ kiểm soát chất lượng sản phẩm của KI‧WORKS, được thực hiện nghiêm ngặt trong quá trình thu mua, lưu giữ, sản xuất, quản lý, sản phẩm, công trình, nghiệp vụ, dịch vụ. Thông qua việc thực hiện hệ thống quản lý, toàn diện hóa thúc đẩy môi trường kiểm soát chất lượng sản phẩm, để làm được CWQC (Company Wide Quality Control). Quan niệm sâu sắc bắt nguồn từ việc giao tiếp và đào tạo không ngừng, tổ chức tập huấn cho các tầng lớp, làm cho quan điểm CWQC đi sâu vào trong đời sống hàng ngày của toàn thể nhân viên. Không chỉ sản xuất cần CWQC, thói quen sinh hoạt cũng cần CWQC.

Toàn tâm cam kết, tiếp tục thu mua máy móc đã qua kiểm định nghiêm ngặt, sử dụng các thủ pháp kiểm nghiệm thích hợp nhất, truyền lại quan điểm chất lượng sản phẩm chính xác nhất, đồng thời tiếp tục kiên trì mở rộng nhiều hơn nữa hệ thống quản lý và chế độ chứng nhận, nâng cao tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm. Giữ vững tâm niệm chất lượng sản phẩm toàn tâm cam kết, sáng tạo ra sản phẩm và môi trường ưu việt nhất, liên tục không ngừng.


Nhân tài

Lấy con người làm gốc, chúng tôi thực hiện quan điểm quản lý lấy con người làm gốc, tôn trọng, bình đẳng, thiện chí, giúp nhân viên làm việc trong chế độ được tôn trọng, học tập trong tư duy sáng tạo, sản xuất trong môi trường an toàn. Chúng tôi làm hết sức mình để giúp mỗi nhân viên hiểu rõ được trách nhiệm và sứ mệnh của mình.

Được cấu thành bới những người đa quốc gia đa văn hóa, giúp chúng tôi có thể từ nhiều gốc độ nhìn nhận mối liên hệ giữa người với người. Phát huy hết tài năng của mỗi người, thực hiện hết nhiệm vụ của mình, chịu hết trách nhiệm của mình, và có được những thứ mình cần.