Yêu cầu và cam kết về chất lượng sản phẩm

Chúng tôi lập nên con đường liên hệ cung ứng thông suốt,
nhằm đảm bảo việc cung cấp các tài liệu báo cáo bắt buộc trong quá trình hợp tác rõ
ràng giữa chúng tôi và nhà cung ứng, đề nghị nhà cung ứng trước khi liên hệ đến
chúng tôi cần phải xác nhận các thông tin dưới đây:

Vật phẩm cung ứng Bản cam kết chất lượng
(Mua lần đầu)
Bảng tính chất vật lý
(Mua lần đầu)
Biểu quy cách
(Mua lần đầu)
Biểu an toàn sản phẩm
MSDS
(Mua lần đầu)
Giấy chứng nhận cấp thực phẩm
(Mua lần đầu)
Báo cáo không chất độc hại
(Mua lần đầu)
Chứng nhận
RoHS
(Mua lần đầu)
Báo cáo phân tích/Chứng chỉ phù hợp
COA/COC
(Mỗi lần xuất hàng)
Báo cáo kiểm tra đặc tính hóa học
Báo cáo kiểm tra đặc tính sinh học
(Không định kỳ cung cấp )
Nguyên liệu
Lông
Thép
Chỉ
Bột màu
Bao bì
Chất phụ liệu