Cam kết quyền lợi cho người lao động

KI.WORKS là một công ty được tổ thành bởi đa quốc gia,
tôn trọng nhân quyền là khâu quan trọng nhất giúp chúng tôi duy trì sức cạnh tranh.
Chúng tôi ngoài việc dựa trên Pháp luật của chính phủ, yêu cầu trách nhiệm xã hội quốc tế,
yêu cầu trách nhiệm xã hội đối với khách hàng, yêu cầu cơ cấu chuyên nghiệp của bên thứ ba,
chúng tôi còn gia nhập khâu quan trọng nhất là văn hóa doanh nghiệp KI.WORKS.
Chúng tôi biết rằng sự tôn trọng cơ bản đối với con người là nguyên tố cơ bản để xây dựng một tổ chức lớn mạnh.
Doanh nghiệp cung cấp môi trường yên tâm, an toàn,
thì nhân viên trong không khí làm việc vui vẻ chắc chắn sẽ phát huy được năng lực của mình.

An toàn lao động

nguy hại lao động, dự phòng sự cố
xử lý và chăm sóc
tuyên truyền ý thức an toàn
cung cấp môi trường làm việc an toàn

Sức khỏe vệ sinh

cung cấp biện pháp vệ sinh
duy trì kiểm tra sức khỏe cho nhân viên
đào tạo xử lý sự cố
cung cấp tư vấn về y tế

Tôn trọng

tôn trọng nhân quyền cơ bản
tôn trọng nhiều nền văn hóa
tôn trọng nhu cầu của con người
bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp

Công khai công bằng

chính sách công khai công bằng
quyền lợi nghĩa vụ công khai công bằng
thưởng phạt công khai công bằng
không phạm đến đời tư cá nhân

Chống kỳ thị

chống kỳ thị giới tính
chống kỳ thị người tàn tật
chống kỳ thị về cấp bậc nghề nghiệp
chống phân biệt chủng tộc

Cấm cưỡng ép

cấm cưỡng ép lao động
cấm cưỡng ép lao động trẻ em
cấm cưỡng ép phụ nữ có thai
cấm các hành vi hạn chế