Kế hoạch tài trợ cho trại trẻ mồ côi


KI.WORKS dựa trên tinh thần và trách nhiệm đối với xã hội,
tài trợ cố định dài hạn cho trại trẻ mồ côi. Kế hoạch tài trợ hoàn toàn là do nhân viên tổ chức một cách tự phát,
doanh nghiệp tài trợ những vật dụng cần thiết cho trại trẻ mồ côi. Đồng thời lập hội quỹ từ thiện,
có một người làm hội trưởng, chuyên phụ trách tổ chức công tác tài trợ.
Dưới nền tải doanh nghiệp có tiền góp tiền, nhân viên có lực góp lực,
đã trở thành một trong những hoạt động xã hội quan trọng của công ty.