Kế hoạch khám bệnh cho các vùng khó khăn


KI.WORKS hợp tác với các tổ chức khám bệnh từ thiện khắp nơi, cung cấp dịch vụ khám bệnh miễn phí cho các vùng khó khăn. Chúng tôi vinh hạnh có thể trở thành một phần tử trong đoàn khám bệnh từ thiện, để góp một phần nhỏ công sức của mình. Dấu chân của KI.WORKS đã ra đến tận hải ngoại, tất cả những nơi cần chúng tôi,
chúng tôi đều bằng lòng góp một phần sức lực.