Kế hoạch giảng dạy về răng miệng cho trẻ


KI.WORKS là một công ty chuyên về sản xuất sản phẩm vệ sinh răng miệng, xin đóng góp một phần sức lực trong việc giảng dạy kiến thức bảo vệ sức khỏe răng miệng cho trẻ em. Chúng tôi mời các em đến tham quan nhà máy, cung cấp kiến thức về vệ sinh răng miệng và để các em tự thay trải nghiệm. Chúng tôi cũng đến các trường học giảng giạy và tổ chức các hoạt động về vệ sinh răng miệng, hi vọng các em nhỏ có được cơ sở tốt về việc bảo vệ sức khỏe răng miệng. Khi các em tham gia hoạt động, những nụ cười tươi cùng với hàm răng sáng bóng của chúng là thành tựu lớn nhất của chúng tôi.