Danh tiếng và chứng nhận

KI‧WORKS là một nhà sản xuất chịu trách nhiệm trước xã hội,
dựa trên tiền đề đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm để sản xuất những sản phẩm vệ sinh răng miệng.
Chúng tôi lấy tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở để xây dựng nên SOP trong nhà máy,
quy phạm nghiêm ngặt về môi trường và quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Chúng tôi coi trọng sự an toàn, lành mạnh đối với môi trường làm việc của nhân viên, đảm bảo nhân quyền cho nhân viên,
nghiêm chỉnh tuân thủ quy định pháp luật địa phương và yêu cầu của khách hàng.
 • ISO 9001

  Hệ thống quản lý
  chất lượng

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 27/01/2023
  Thời gian có hiệu lực: 22/02/2026
  Đơn vị chứng nhận: Intertek
  .
 • Tải giấy chứng nhận
 • 21 CFR Part 820

  Quản lý thiết bị y tế

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 14/07/2021
  Thời gian có hiệu lực: 30/08/2024
  Đơn vị chứng nhận: UL
 • Tải giấy chứng nhận
 • SA 8000

  Hệ thống quản lý
  trách nhiệm xã hội

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 22/05/2021
  Thời gian có hiệu lực: 21/05/2024
  Đơn vị chứng nhận: TUV Rheinland
  Chính sách TNXH
 • Tải giấy chứng nhận
 • ISO 14001

  Hệ thống quản lý
  môi trường

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 26/01/2023
  Thời gian có hiệu lực: 22/02/2026
  Đơn vị chứng nhận: Intertek
 • Tải giấy chứng nhận
 • FDA

  Ban quản lý thực phẩm
  dược phẩm Mỹ FDA

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 14/07/2021
  Thời gian có hiệu lực: 30/08/2024
  Đơn vị chứng nhận: U.S. FDA
 • Tải giấy chứng nhận
 • IFS

  Chứng nhận sản phẩm chăm sóc cá nhân và hộ gia đình

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 26/08/2022
  Thời gian có hiệu lực: 06/09/2023
  Đơn vị chứng nhận: DQS
 • Tải giấy chứng nhận
 • ISO 13485:2016

  Quản Lý Chất Lượng Trang Thiết Bị Y Tế

 • Thời gian cấp giấy chứng nhận: 08/08/2020
  Thời gian có hiệu lực: 07/08/2023
  Đơn vị chứng nhận: BSI
 • Tải giấy chứng nhận