Phát triển sản phẩm (ODM)

Chúng tôi lấy khả năng sản xuất và kỹ thuật lớn mạnh làm cơ sở,
phối hợp với khách hàng để phát triển thị trường, phát triển sản phẩm.

Thiết kế sản phẩm

Các dịch vụ gồm thiết kế ngoại quan, thiết kế chức năng, thiết kế đóng gói, phân tích chất lượng vật liệu, mô phỏng 2D/3D...

Phát triển khuôn

Phân tích tính khả thi, phân tích cấu tạo, mô phỏng dòng chảy, thiết kế 3D cho khuôn, chế tạo phát triển khuôn, làm mẫu sản xuất thử..

Phát triển kinh doanh thị trường

Hợp tác thương hiệu, nghiên cứu thị trường, sách lược giá cả, hội nhập thị trường, kinh doanh phối hợp, kinh doanh cung thị trường

Đánh giá kỹ thuật sản xuất

Quy hoạch lưu trình, công trình kiểm nghiệm, công trình sản xuất, quy hoạch đào tạo

Thẩm tra công nghệ

Thẩm tra lắp đặt, thẩm tra thao tác, thẩm tra tính năng, thẩm tra phát triển thiết kế, thẩm tra công tác về chất lượng sản phẩm

Thiết kế thiết bị sản xuất

Quy hoạch thiết kế dây chuyền sản xuất, chế tác dây chuyền sản xuất tự động hóaThiết bị phát triển ưu việt và nhân viên chuyên nghiệp

Phần mềm/phần cứng tốt và cân bằng là hai nhân tố quan trọng nhất trong quá trình phát triển.
KI‧WORKS dựa trên lượng nhân tài và kinh nghiệm tại nhiều lĩnh vực,
cung cấp các nguồn cần thiết trong giai đoạn phát triển thiết kế,
nhằm đảm bảo cho việc phát triển được thuận lợi.

Bộ phận khuôn

Thiết bị gia công các loại khuôn

View

Bộ phận khuôn

Nhân tài gia công khuôn chuyên nghiệp

View

Bộ phận khuôn

Nhân tài gia công khuôn chuyên nghiệp

View

Kho khuôn

Kho lưu trữ và bảo quản khuôn độc lập

View

Bộ phận khuôn

Nhân tài vẽ thiết kế khuôn

View

Bộ phận công trình

Họp phát triển công trình

View

Bộ phận khuôn

Máy gia công khuôn CNC

View

Bộ phận công trình

Họp phát triển sản phẩm nội bộ

View

Bộ phận nghiệp vụ

Nghiên cứu và quan sát thị trường

View

Bộ phận QC

Họp kiểm tra chất lượng định kỳ

View

Bộ phận nghiệp vụ

Thăm khách hàng và thảo luận nghiệp vụ

View

Bộ phận công trình

Đánh giá kỹ thuật hiện trường sản xuất

View

Bộ phận công trình

Thẩm định công nghệ, thiết bị và hiệu suất

View

Bộ phận QC

Thẩm định và thảo luận màu sắc

View

Bộ phận công trình

Mô phỏng sản phẩm 3D

View

Bộ phận QC

Phòng lưu giữ vật mẫu

View

Bộ phận nghiệp vụ

Tham gia triển lãm

View

Bộ phận công trình

Sản phẩm mô phòng mô hình 3D

View

Bộ phận QC

Phân tích thẩm duyệt nguyên liệu

View

Bộ phận QC

Thiết bị thí nghiệm trong phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng

View

Đội ngũ nhân tài nghiên cứu

Quá trình phát triển giống như là đang biểu diễn một bản giao hưởng vậy,
có nhiều nhạc công khác hau sử dụng những nhạc khí khác nhau.
Khi tất cả mọi người cùng biểu diễn một bài nhạc thuộc trách nhiệm của mình,
là những người đó đã cho ra một tác phẩm đáng để tận hưởng.

Việc đánh giá được thực hiệ dựa trên tiền đề là những kinh nghiệm và kiến thức phong phú, mới có thể dưa ra được một đánh giá hữu hiệu. Đây cũng là lý do mà chúng tôi không ngừng nổ lực bổ sung kiến thức mới.

-Ms.Phạm Thị Hòa / Bộ phận công trình
Khuôn là lạnh, tuy nhiên tinh thần để làm ra khuôn là nóng. Trong từng cái khuôn chứa đựng tâm huyết của chúng tôi và sự kỳ vọng của khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng đối với từng chi tiết.

-Mr.Sosuke/ Bộ phận khuôn
Thành tựu của tôi đến từ những tiếng vỗ tay của khách hàng và người sử dụng, nếu không nhận được sự hoan hô tán thưởng từ người tiêu dùng, thì nhà thiết kế đó tuyệt đối không phải là một nhà thiết kế tốt.

-Mr.Nguyễn Thái Anh / Nhà thiết kế sản phẩm