Hướng dẫn xét duyệt nhà cung ứng

Dựa trên trách nhiệm đối với xã hội, người tiêu dùng và khách hàng,
chúng tôi chịu trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ và hướng dẫn các nhà cung ứng.
Nhưng dựa trên mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và nhà cung ứng,
chúng tôi hi vọng cùng phát triển với các nhà cung ứng đạt chất lượng. Do đó,
KI‧WORKS cũng sẽ thực hiện công tác hướng dẫn trong thời gian thích hợp đối với nhà cung ứng,
để tương ứng với sự thay đổi của môi trường sản xuất trên toàn thế giới.

Quy trình đăng ký nhà cung ứng

Dựa trên yêu cầu và trách nhiệm đối với khách hàng,
chúng tôi cần phải có quy trình đăng ký nhất định đối với nhà cung ứng.
Nhằm thúc đẩy sự thông suốt và tin tưởng lẫn nhau trong quá trình hợp tác trong tương lai,
cùng giúp nhau cùng phát triển, tạo nên mối quan hệ hợp tác ngày càng vững mạnh.

Giai đoạn 1:
giai đoạn trao đổi nhu cầu


mục tiêu giai đoạn:
xác nhận mức độ phù hợp đối với việc cung cầu của hai bên, lập cổng liên hệ và chí hướng.

 • Liên hệ bước đầu, xác nhận cổng liên hệ
 • xác nhận phạm vi cung ứng
 • hai bên gặp mặt đàm phán (kỹ thuật/giao lưu nghiệp vụ)
 • nhu cầu và tình hình cung ứng của phía chúng tôi
 • xác nhận phương thức hợp tác thời kỳ đầu.

 • Giai đoạn 3:
  giai đoạn xét duyệt hồ sơ


  mục tiêu giai đoạn:
  xác nhận điều kiện và phương thức giao dịch, xây dựng sự tín nhiệm lâu dài giữa hai bên.

 • Bổ sung và xét duyệt hồ sơ của nhà cung ứng
 • xác nhận chi tiết giao dịch giữa hai bên
 • thăm quan nhà máy của nhà cung ứng
 • ký kết hợp đồng hoặc Ý định thư
 • cung cấp cấp bậc đánh giá nhà cung ứng cho các nhà cung ứng tham khảo.

 • Giai đoạn 2:
  giai đoạn xác nhận làm mẫu


  mục tiêu giai đoạn:
  xác nhận tính thích dùng của sản phẩm cung ứng,và đề ra tiêu chuẩn chung của hai bên trong tương lai.

 • Các tài liệu và quy trình làm mẫu mà KI‧WORKS cần
 • thông báo cho nhà cung ứng cung cấp mẫu và tài liệu
 • KI‧WORKS làm mẫu và chấp nhận quy cách và tiêu chuẩn nghiệm thu do hai bên đưa ra
 • nhà cung ứng đưa ra báo giá.

 • Giai đoạn 4:
  giai đoạn đăng ký đối với nhà cung ứng hợp lệ


  mục tiêu giai đoạn:
  hợp tác chính thức, đồng thời hướng dẫn lẫn nhau để trở thành đối tác lâu dài

 • Trình lên cấp trên kết quả xét duyệt nhà cung ứng
 • nhà cung ứng hợp lệ chính thức đặt hàng
 • tiến hành thảo luận không định kỳ thiếu sót của hai bên
 • tổ chức hướng dẫn và xét duyệt lại hàng năm.